Walce, ballady, nokturny w nurcie narodowym i romantycznym

Po roku 1830 możemy wyróżnić tzw. drugi okres w twórczości wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina. Okres ten trwał przez około 9 lat.

Twórczość genialnego wirtuoza nabrała cech dzieł dojrzałych. Utwory przenika głębia. Czuć również pewne wyzbycie się cech charakterystycznych dla wsi co nie znaczy, iż w drugim okresie kompozytor nie tworzył utworów prawdziwie polskich. Niektórzy uważają, iż okres ten rozpoczynają narodziny uczucia do Konstancji Gładkowskiej.

Chopin w przeciągu niecałej dekady napisał wiele ballad i nokturnów. Powstawały wówczas także scherza. Muzyka artysty przesycona była również elementami epoki romantyzmu. Widzimy w dziełach Chopina także nutkę nowoczesnych technik. Zdaniem wielu, twórczość dojrzała to krystalizacja twórczości o charakterze narodowo-romantycznym. Jedne z bardziej znanych utworów, pochodzące z tego właśnie okresu, powstały z myślą o wspomnianej Konstancji. Są to koncerty fortepianowe f-mol op. 21 oraz e-moll op.11. Pisane w tym czasie mazurki posiadają cechy miniatur. Są do maksimum skondensowane, ale i w pełni nasycone.

W utworach Chopina widzimy uduchowioną wizję polskości, która jawi się w dopuszczalny sposób. Wpływ na takie nacechowanie utworów, z pewnością miała rozłąka z rodziną, bez której kompozytor czuł się nieco osamotniony – wyrażał to również w twórczości literackiej, w listach pisanych do najbliższych mu osób. Chopin jako wielbiciel włoskiej opery, starał się również, by pewne jej elementy były obecne w tym, co sam tworzył. W swoich 21 nokturnach, ujął bel canto, które charakteryzuje zwłaszcza operę Belliniego. Bel canto znacznie urozmaiciło melodię chopinowskich utworów. Scherza natomiast to utwory poważne, czasami nawet nacechowane istnym dramatyzmem. W Scherzo h-moll op.20 umieszczony został cytat z kolędy Lulajże Jezuniu. Utwór jest najważniejszy spośród 4 scherzów. Chopin sugerował się czasami także treściami niektórych utworów literackich. Szczególną uwagę zwrócił na ballady Adama Mickiewicza. Na ich „cześć” napisał ballady, z których tylko jedna posiada pozytywny koniec – As-dur op. 47 .

W twórczości Chopina odnajdujemy również wiele bardzo zgrabnych i melodyjnych walcy. Ich powstawanie przypisuje się jednak późniejszemu okresowi życia Chopina.